مایکروسافت ویژگی جدیدی را به سرویس اشتراکی Microsoft 365 اضافه کرده است که کاربران سرویس هوش مصنوعی کوپایلت را هدف می‌گیرد. کاربران با ویژگی جدید می‌توانند هنگام اشتراک‌گذاری اسناد ورد ازطریق OneDrive، خلاصه‌ای از سند را درج کنند که با هوش مصنوعی ایجاد شده است.

قابلیت جدید ورد برای افراد پرمشغله و مطالعه‌ی اسناد طولانی عالی است. با خلاصه‌های کوپایلت، می‌توان در زمانی سریع موضوع اصلی یک سند را بدون نیاز به خواندن تمام صفحات فهمید. خلاصه‌ها در ایمیلی که گیرندگان دریافت می‌کنند، گنجانده می‌شود.

قابلیت خلاصه‌سازی سند ازطریق هوش مصنوعی، در فوریه‌ی ۲۰۲۴ (بهمن و اسفند ۱۴۰۲) دردسترس قرار می‌گیرد. این ویژگی منحصراً برای کاربران مایکروسافت ۳۶۵ ارائه خواهد شد.