سلام، به آکادمی من خوش آمدید

بهاره بهروز

من یک هستم

بیشتر آموخته هایم را به صورت سرچ و سلف استادی یاد گرفته ام و بسیار تمایل دارم تا در حوزه ی هوش مصنوعی با تیم های فعال وارد همکاری شوم تا تجربه ی اینکار را بیشتر پیدا کنم .